Volvo FM 300 Distributionsbil

Ansvarig chaufför: Johan Rudemark 

Användningsområde: Kör som distributionsbil